hamag bicro mali zajam

HAMAG BICRO MALI ZAJAM

Cilj programa HAMAG BICRO MALI ZAJAM je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava;
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
 • samozapošljavanja;
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Namjena programa HAMAG BICRO MALI ZAJAM je ulaganje u:

I. Osnovna sredstva 

Materijalna imovina 

 • Osnivačka ulaganja 
 • Zemljište, građevinski objekti
 • Oprema i uređaji 

Nematerijalna imovina

 • Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize 

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma) 

 • Najniži iznos zajma je 25.000,01 EUR.
 • Najviši iznos zajma je 50.000,00 EUR.

Rok otplate od 1 godine do 10 godina uključujući poček.

Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Rok korištenja je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.

Kamatna stopa iznosi od 0,5 do 1,5%.

S obzirom da je za svaki HAMAG BICRO Mali Zajam neophodna izrada Poslovnog plana, naš tim stručnjaka će u suradnji s Vama i Vašim planovima razvoja izraditi Poslovni plan i ostatak dokumentacije koja je potrebna za prijavu. Na Vama je da ugovorite sastanak i prezentirate ideje razvoja, a na nama je da ideje stavimo na papir i omogućimo Vam trenutno najjeftiniji način financiranja istih.

Dio koji izrađujemo na temelju dobivenih podataka:

 • Standardizirani obrazac zahtjeva za mali zajam 
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama 
 • Izjavu radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Skupna izjava) 
 • Tablicu kreditne zaduženosti 
 • Poslovni plan

Dio koji nam trebate dostaviti kako bi mogli izraditi dokumentaciju za HAMAG BICRO mali zajam:

 • opis poslovanja,
 • nastanak poduzetničke ideje (što je dovelo do toga da se bavite tim poslom),
 • podaci o zaposlenima (koliko zaposlenih, struktura zaposlenik- SSS/ VSS, M/Ž te troškovi zaposlenih),
 • koliki su prihodi na godišnjoj razini 
 • podaci o kapacitetima- obujam proizvodnje
 • popis većih dobavljača, također bi trebala informacija da li postoje sklopljeni ugovori s njima,
 • opis poslovanja (kako ide proces poslovanja kod Vas),
 • opis opreme i ostalih ulaganja te na koji način će nabavljena oprema pomoći tvrtki u poslovanju,
 • Ponuda za opremu koja se želi nabaviti; 
 • podatke (račune) o tekućim troškovima poput struje, vode, goriva, telefona i slično;
 • podaci o konkurenciji (Imena 5 najznačajnijih konkurenata)
 • opis lokacija na kojima trenutno poslujete (kvadratura, broj prostorija i slično).
 • Statusna dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja): 
 1. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ili rješenje nadležne institucije o registraciji 
 2. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007 
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja): 
 1. Podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u HAMAG-BICRO 
 2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u HAMAG-BICRO 
 3. Prijava poreza na dobit s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave za protekle dvije poslovne godine
 4. Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu) 
 5. Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Knjiga primitaka i izdataka – obrazac KPI, Knjiga primitaka – obrazac KPR, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama i obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u HAMAG BICRO 
 6. Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva u HAMAG-BICRO 
 • Životopis osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja;
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj strukturi prijavitelja.

Za više informacija obratite nam se na info@ic-consulting.hr ili na 0911839018.

Također, inforimajte se o drugim mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih investicija po povlaštenim kamatnim stopama ovdje ili ovdje.