Inovacije u S3 područjima

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

01.03.2019.

Visina sufinanciranja:

50%

Predmet natječaja

Namjena natječaja: istraživanje i razvoj za unapređenje postojećih i stvaranje novih proizvoda u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

 

Prihvatljivi troškovi

  • ulaganje u materijalnu imovinu
  • ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • troškovi osoblja
  • neizravni troškovi
  • troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
  • troškovi znanja i patenata
  • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
  • savjetodavne, tehnološke i druge aktivnosti iz područja istraživanja, razvoja i inovacija, studije izvedivosti

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 634.000.000 KN

 

Visina sufinanciranja: 

REGIONALNA POTPORA – do 45% za mikro i mala poduzeća

– do 35% za srednja poduzeća

POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJE POSLOVANJA – do 50% prihvatljivih troškova
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – max 750.000,00 kn (najviše 10 % vrijednosti projekta)