Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Objavljeno:

21.05.2018.

Rok za prijavu:

29.06.2020.

Visina sufinanciranja:

do 70-80%

Predmet natječaja

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
  • Demonstracijske aktivnosti
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 50.000.000,00 kn

Najniži i najviši iznos potpore: 10.000,00 kn i 75.000,00 kn

 

Intenzitet potpore:

  • 85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S
  • 80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S
  • 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S
  • 70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

 

Datum podnošenja projektnih prijava: 02.07.2018. godine

LEAVE REPLY

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *