Integrator

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

02.05.2019.

Visina sufinanciranja:

50%

Predmet natječaja

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji

  • mikro poduzetnici
  • mali poduzetnici
  • srednji poduzetnici

 

Prihvatljivi troškovi

  • ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata,
  • troškove osoblja,
  • savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 150.000.000 KN

Visina sufinanciranja: do 50% opravdanih troškova