Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja- Faza 2

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

02.05.2019.

Visina sufinanciranja:

50%

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja
 • regionalne potpore za ulaganje

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

 

Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prihvatljivo je i partnerstvo.

 

 

Prihvatljivi troškovi

 

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

 • 1)      temeljno istraživanje,
 • 2)      industrijsko istraživanje,
 • 3)      eksperimentalni razvoj,
 • 4)      studije izvedivosti.

 

  Intenzitet potpore

 

 1. Potpore za projekte istraživanja i razvojau okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

 

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 • 1)      temeljno istraživanje;
 • 2)      industrijsko istraživanje;
 • 3)      eksperimentalni razvoj;
 • 4)      studija izvedivosti.

 

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • 1)      100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
 • 2)      50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 3)      25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 4)      50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

 

 1. Regionalne potpore za ulaganje

Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

 • a)      45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 • b)      35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 • c)      25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.