Mjera 21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

U tijeku je Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI. Svrha Mjere 21 je dodjela potpore poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICIposebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19.

Mjera 21: Poljoprivrednici

Trajanje natječaja: 30.10.2020.-6.11.2020.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednicikoji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1. siječnja 2019. godine
 2. Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1. siječnja 2019. godine
 3. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (uključujući 30. lipnja) imaju evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini

Raspoloživa sredstva

Ukupno iznos raspoloživih sredstava javne potpore u Natječaju iznosi: 180.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Maksimalni iznos potpore za poljoprivrednike iznosi 52.076,50 kuna ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva

Uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva

 1. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu
 2. Prije popunjavanja Zahtjeva za isplatu potpore korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih, prema potrebi, putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti
 3. Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika mjere 21 koji je  dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr . Krajnji rok za pravovremeni upis u Evidenciju korisnika temeljem predmetnog vodiča je 26. listopada 2020., te je podnošenjem zahtjeva za upis u Evidenciju korisnika do tog roka, korisnicima osigurana pravovremena dostava korisničkog imena i zaporke za pristup AGRONET-u (kartica „RURALNI RAZVOJ“) i omogućeno podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore u sklopu Mjere 21

Mjera 21: MSP-ovi

Trajanje natječaja: 29.10.2020.-5.11.2020.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU-u ili pamuka te djeluju u sektorima maslina, grožđa, mlijeka, mesa, voća, povrća, ljekovitog bilja te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda i koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. godine
 2. Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1. siječnja 2019.
 3. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (uključujući 30. lipnja)  imaju evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Raspoloživa sredstva

Ukupno iznos raspoloživih sredstava javne potpore u Natječaju iznosi: 180.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Maksimalni iznos potpore za MPS-ove iznosi 371.975,00 kuna , ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva

Uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva

 1. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu
 2. Prije popunjavanja Zahtjeva za isplatu potpore korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih, prema potrebi, putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti
 3. Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika mjere 21 koji je  dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr . Krajnji rok za pravovremeni upis u Evidenciju korisnika temeljem predmetnog vodiča je 26. listopada 2020., te je podnošenjem zahtjeva za upis u Evidenciju korisnika do tog roka, korisnicima osigurana pravovremena dostava korisničkog imena i zaporke za pristup AGRONET-u (kartica „RURALNI RAZVOJ“) i omogućeno podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore u sklopu Mjere 21

Za pomoć oko prijave obratite se na info@ic-consulting.hr