Mjere za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa

Vlada je jučer (2.travnja) prihvatila travanjski paket mjera pomoći gospodarstvu a u nastavku donosimo sažetak svih novodonesenih mjera, kao i popis svih ostalih trenutno dostupnih mjera za pomoć poduzetnicima.

 • Naknada za plaće radnika 4.000 kuna neto

Povećanje potpore poduzetnicima u poteškoćama za očuvanje radnih mjesta odnosno isplate plaća radnicima s 3.250 kuna povećava na 4.000 kuna neto.

Država preuzima davanja na tih 4.000 kuna, koja otprilike iznose 1.460 kuna po zaposlenom, što je to ukupno 5.460 kuna.

Moguće je zaposlenicima isplatiti i veću plaću od 4.000 kuna 

Svi kojima je isplaćena ili će biti isplaćena potpora od 3.250 kuna za ožujak biti će oslobođeni plaćanja doprinosa

Zahtjevi za plaće za ožujak mogu se podnijeti najkasnije do 5. travnja!

Po istom principu (do 5. u mjesecu) podnosit će se zahtjevi i u svibnju i lipnju.

Dakle, ukoliko želite sufinanciranje plaća za ožujak, travanj i svibanj, trebate podnjeti zahtjev HZZ-u do 5. travnja.

Ukoliko želite sufinanciranje plaća za travanj i svibanj trebate podnjeti zahtjev HZZ-u do 5. svibnja.

Ukoliko želite sufinanciranje plaće za svibanj, trebate podnjeti zahtjev HZZ-u do 5. lipnja.

 • Oslobođenje od poreza na najteže pogođene

Poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 7,5 milijuna kuna koji imaju pad prihoda na godišnjoj razini veći od 50 posto, biti će u potpunosti oslobođeni plaćanja poreznih obveza – poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa.
 
One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje bit će djelomično oslobođeni plaćanju poreza sukladno padu prihoda.

 • PDV po naplati računa

Ubuduće će svi, dakle i velike tvrtke s prihodom većim od 7,5 milijuna kuna, plaćati PDV tek po naplati izdanih računa odnosno naplaćenoj realizaciji.
Princip je – ono što ste naplatili uplatiti u državni proračun, a ono što niste ide u odgodu.
 
To proširenje se uvodi i na PDV pri uvozu i to na svu robu, ne samo na uvoz opreme i strojeva.
 
PDV-a su oslobođene i donacije za opremu.

 • Predaja financijskih izvještaja produljena s 30. travnja na 30. lipnja

Poduzetnici se oslobađaju i plaćanja naknade Fini za objavu financijskih izvještaja.

 • Novi program HAMAG BICRA „Covid-19 zajam za obrtna sredstva

Iznosi zajmova su do 750 tisuća kuna za obrtna sredstva, s kamatnom stopom od 0,25 posto, početkom od 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate od pet godina uz skraćenu proceduru obrade zahtjeva i bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade.
 
Korisnik mora dokazati negativan utjecaj epidemije na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20 posto u prvom kvartalu ili predviđenog pada prihoda u idućim kvartalima.
 
Također, usvojene su izmjene i dopune Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“. Riječ je o osiguravanju povoljnijih kamatnih stopa koje se za mikro i male zajmove za ruralni razvoj sa 0,5 – 1,0% smanjuju na 0,1% – 0,25%. Nadalje, uvodi se novi proizvod – Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj s kamatnom stopom od 0,5%.

Još se čeka objava uvjeta prijave i potrebne dokumentacije no ukoliko ste zainteresirani za aplikaciju na ovaj zajam javite nam se mailom kako bih vas obavjestili čim bude dostupno više informacija.

 • Odgode plaćanja i dugoročnije otplate poljoprivrednicima

Odnosi se na odgodu plaćanja po zahtjevima za povrat, nakon odgode također dugoročnija otplata po utvrđenim rokovima – umjesto do maksimalno godinu dana na tri godine. Izbjegavanje poravnavanja za izravna plaćanja tako da će se im se isplaćivati puno izravno plaćanje, a dug usmjeriti na otplatu u dužem vremenu.

 • Mjere za turistički sektor

Privatni iznajmljivači za prvih šest mjeseci oslobođeni su od plaćanja pristojbe za glavne i pomoćne krevete
 
Uvodi se moratorij na raskid ugovora s putničkim agencijama u trajanju od 180 dana od završetka posebnih okolnosti.

Produženi su rokovi za privremena rješenja za ugostiteljske objekte i OPG-ove odgođena rekategorizacija

Prolongiraju se i rokovi za rekategorizaciju objekata (hotela, kampova, marina i onih u privatnom smještaju).

Smanjena koncesijska naknadavarijabilni dio naknade za koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH za svodimo na 1 kunu, a plaćanje fiksnog dijela sa rokom do 31. kolovoza odgađamo na rok do 31. studenoga, no ovisit će i o situaciji.

 • Mjere podrške Vlade hrvatskom poljoprivredniku, ribaru i selu

Donesena je odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, čime se omogućava javnim naručiteljima izravnost, fleksibilnost i brzina odabira dobavljača, uz transparentnost postupanja prema naznačenim kriterijima.

Za vrijeme trajanja epidemije, kao i za vrijeme trajanja poremećaja, na tržištu će se obvezno primjenjivati kriteriji iz zakona o javnoj nabavi koji se odnose na svježinu proizvoda i na kratkoću prijevoza, a posebno se vrednuju ekološki, sezonski, aktualni i proizvodi u kratkim lancima opskrbe.

Također se omogućuje da javni naručitelj koji od dosadašnjeg dobavljača nije u mogućnosti dobiti proizvode usklađene s navedenim kriterijima može u izravnom pregovaračkom postupku, bez prethodne objave, dodijeliti taj posao drugom naručitelju.
 
Ministarstvo poljoprivrede obvezuje se da u roku od 30 dana izradi aplikaciju koja će imati funkciju burze roba – digitalnu tržnicu, pomoću koje će se značajnije približiti domaći proizvođači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i javni naručitelji. Ponuditelji će se na tu tržnicu uključiti putem javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo.
 
Donešena je odluka za interventan otkup mlijeka od malih mljekara.

Uvodi se devet novih mjera potpore u sektoru biljne proizvodnje i stočarstvu.
  
Program se odnosi na mala poljoprivredna gospodarstva tzv. mikro poduzetnike, koji zapošljavaju najmanje jednog, a najviše 10 djelatnika te će im u ovom vremenu u kojem su izloženi tržišnim poremećajima pomoći u osiguranju likvidnosti.

Također, u nastavku donosimo ostale trenutno dostupne mjere za ponoć poduzetnicima:

MJERE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO)

 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo (https://hamagbicro.hr/prva-mjera-rasterecnja-poduzetnika/)
 • ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima – radi se o zajmovima od 1.000-25.000€, poček je 12 mjeseci, a kamate se smanjuju na 0,5% – 0,75% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti (https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/)
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 • Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

Detalje i novosti u vezi ovih mjera dostupni su na web stranicama HAMAG-BICRO-a.

MJERE HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)

 • Moratorij na postojeće obveze

HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od 3 mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine. Ako negativan utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.

Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

 • Reprogramiranje kreditnih obveza

Svim korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

 • Novi krediti za likvidnost

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).

Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

 • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

Više informacija o ovim mjerama pronađite na web stranicama HBOR-a: https://www.hbor.hr/pomoc-poduzetnicima-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-nastalih-pandemijom-covid-19-virusa-koronavirusa/.

OSLOBOĐENJA I ODGODE OD ČLANARINA, DOPRINOSA I ZAKUPA

MJERE GRADA ZAGREBA

 • Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine. Rok plaćanja zakupnine za ožujak 2020. produžuje se na 90 dana.
 • Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, utvrđeni iznos obveze komunalne naknade umanjit će se za 30%.
 • Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobađaju se u potpunosti obveze komunalne naknade.
 • Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.
 • Ove mjere će se primjenjivati za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020., a više informacija o mjeri možete saznati na web stranicama Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/prve-mjere-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-na/156544.