Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj natječaja

Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama te istima omogućiti:

 1. modernizaciji i/ili unaprijeđenje procesa rada i/ili
 2. povećanje proizvodnih kapaciteta.

Ukupna vrijednost natječaja

14.000.000,00 HRK

Maksimalni iznos sredstava po korisniku

60.000,00 HRK

Visina sufinanciranja

Do 100%

Rok za prijavu

11.5.2020. do 25.5.2020.

Prihvatljivi prijavitelji

 • SOPG i OPG upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave natječaja (7.5.2020.)
 • Ekonomske veličine od 500,00 do 4,999,00 EUR
 • Sa sjedištem na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • Sa sjedištem na području s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. Godine
 • Prijavitelji koji nisu ostvarili potporu za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ ili na LAG natječaju istog tipa
 • Prijavitelji koji nisu ostvarili potporu na ovom natječaju u prethodne dvije godine (2019. i 2018. godina)

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

 1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemenja i sadnog materijala
 2. Kupnja, građenje jednostavnih objekata i /ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu  u sklopu PG-a u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
 3. Podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 4. Kupnja gospodarsih vozila poljoprivredne mehanizacije,strojeva i opreme (novih i rabljenih)
 5. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 6. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe
 8. Stjecanje potrebih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 9. Operativno poslovanje PG-a (dohodak, plaće, doprinosi, priprema projektne dokumentacije)
 10. PDV ako korisnici nemaju pravo na povrat

Aktivnosti 5, 8 i 9 ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti.

Troškovi su prihvatljivi ako su nastali nakon 1.1.2020.

Potrebna dokumentacija za prijavu

 • Potvrda o ekonomskoj veličini
 • Preslika osobne iskaznice nositelja
 • Potvrda porezne uprave