Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava LAG – Prigorje-Zagorje

Rok prijave: od 20.01.2020. godine, a najkasnije do 20.03.2020. godine

Predmet Poziva:

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Prigorje-Zagorje“

Obuhvat LAG područja (JLS):

Grad Novi Marof i općine: Visoko, Ljubeščica, Breznički Hum, Breznica, Gornja Rijeka, Sv.Petar Orehovec, Kalnik, Budinščina, Konjščina i Hrašćina.

Cilj projekta:

  1. modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i /ili
  2. povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Svrha (cilj) Poziva:

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim gospodarstvima koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Iznos potpore:

Raspoloživa ukupna sredstva: 778.561,50 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.555,00 HRK (15.000€), koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) koje je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura

Neprihvatljivi prijavitelji:

Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja

Prihvatljive aktivnosti:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Neprihvatljive aktivnosti:

1. Nabava repromaterijala (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada

2. Nabava gospodarskih vozila

3. Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta

4. Nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, micelij, gajbi, posude za voće,odijela, kacige i čizmi

5. Računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta,usluge konzultanta s provedbom projekta

6. Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina, trošak prijevoza kupljene stoke

7. Kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnikatrgovačkog društva/članova istog kućanstva

8. Kupnja destilerije za proizvodnju eteričnih ulja, ulaganje u opremu za proizvodnju rakije

Za više informacija o ovom natječaju kontaktirajte nas na info@ic-consulting.hr.