Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, adaptaciju, nabavu strojeva i opreme

U najavi je novi poziv iz programa Pomoć za oporavak i koheziju europskih područja – REACT-EU.

Cilj poziva

Cilj javnog poziva je jačanje regionalne konkurentnosti društava, povećanje proizvodnje, povećanje prihoda i izvoza te stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja društva (postoji mogućnost da će i velika društva biti uključena) registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (osim proizvodnje duhanskih proizvoda) te izdavačkih djelatnosti.

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji će biti dodijeljen u okviru ovog poziva 200.000.000,00 EUR za male poduzetnike i 100.000,000,00 EUR za mikro poduzetnike.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu nije poznat.

U prošloj verziji ovog poziva iznos je bio od HRK 500.000 do HRK 15.000.000 HRK

Stope sufinanciranja bespovratnim sredstvima

Stope sufinanciranja nisu poznate, dok su u prošloj verziji ovog poziva stope sufinanciranja bile:

  • Za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 45% za mala i 35% za srednja društva
  • Za sustave grijanja i hlađenja 50%
  • Za savjetodavne usluge 50%

Prihvatljive kategorije troškova

Prihvatljivi troškovi nisu poznati, no u prošloj verziji poziva prihvatljivi troškovi bili su:

  • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (uključujući gradnju i/ili adaptaciju prostora)
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  • Sudjelovanje na sajmovima
  • Usavršavanje
  • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
  • Uvođenje grijanja i hlađenja
  • Promidžba i vidljivost

Indikativni datum objave

Javna objava poziva planirana je krajem 2020. ili početkom 2021. godine.

S obzirom na vrijeme potrebno za izradu glavnog projekta s troškovnicima te ishođenje građevinske dozvole u slučaju izgradnje ili adaptacije, potrebno je na vrijeme započeti sve pripremne radnje kako bi povećali vjerojatnost za uspješno apliciranje. Ako procjenjujete da Vam možemo biti od koristi kod apliciranja na poziv i pribavljanja financiranja, slobodno nam se javite za više informacija kako bismo utvrdili prihvatljivost projekta za ovaj poziv i usmjerili Vas za daljnje korake.