Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Rok za prijavu

Prijave se zaprimaju od 12. svibnja 2020. do 26. svibnja 2020. godine.

Iznos popore      

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Sufinanciranje iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi

SKUPINA A – odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.

SKUPINA B –   ne mogu iznositi više od 40% ukupno prihvatljivih troškova

 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Bespovratna sredstva ne mogu se dodijeliti za aktivnosti vezane uz ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 iz Područja A– Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio Programa
 • su registrirana najmanje 1 godinu prije objave ovog Otvorenog javnog poziva
 • imaju barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2019. i 2020. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad istima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije