Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede je najavilo kako će i u 2021. godini nastaviti s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Korisnicima će na raspolaganju biti više od 2,4 milijarde kuna kroz 27 Natječaja.

Poseban naglasak će se staviti na ulaganja u modernizaciju i povećanje obujma proizvodnje, usmjereno primarnoj poljoprivrednoj proizvodnju gdje je osigurano ukupno 620 milijuna kuna. Ostali dio sredstava će se usmjeriti na ulaganja u preradbene kapacitete, korištenje obnovljivih izvora energije, pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, ulaganja u temeljnu društvenu infrastrukturu, ali i ulaganja u šumarski sektor, obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala te ugovaranje osiguranja.

Posebno ističemo kako će se ponovo raspisati Natječaji za mlade poljoprivrednike (tip operacije 6.1.1.), kao i mala poljoprivredna gospodarstva (tip operacije 6.3.1.), te pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima (tip operacija 6.2.1.) koji su se do sad pokazali najpopularnijima.

U nastavku indikativni plan objave natečaja iz Programa ruralnog razvoja u 2021. godini.

I. KVARTAL

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA)

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA)

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)

9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.

17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

II. KVARTAL 

3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI)

 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE)

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – mlijeko – meso – voće i povrće – žitarice – uljarice

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

III. KVARTAL

4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA)

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

IV KVARTAL

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI)

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI)

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Za više informacija obratite se na info@ic-consulting.hr