USKORO NATJEČAJ ZA MALE I MLADE POLJOPRIVREDNIKE

13.08.2021. godine objavljen je nacrt natječaja za mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava na portalu e-savjetovanje gdje su isti dostupni za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanja je trajalo do 31.08.2021. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja.

Potpora mladim poljoprivrednicima (6.1.)

Ukupna vrijednost natječaja: 152.563.412,00 HRK

Visina potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mladi poljoprivrednik je nositelj/ odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti:

•             kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

•             kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

•             podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

•             uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

•             građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

•             kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

•             kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.)

Ukupna vrijednost natječaja: 112.500.000,00 HRK

Visina potpore: fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:

•             kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

•             kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

•             podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

•             uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

•             građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

•             kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

•             kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Detaljnije informacije dostupne u sažetku:

Za više informacija obratite se na info@ic-consulting.hr