OTVOREN NATJEČAJ: INOVATIVNA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Ovim Pozivom će se poticati investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju i projektu iznosi:

 najniži iznos 200.000,00 HRK

 najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Do 85 % prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima.

Prihvatljivost prijavitelja

  • Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 – TRL 8.
  • Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem.
  • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga.
  • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu (1) godinu nakon završetka projekta 

Prijavitelji će projektne prijedloge moći podnositi u sustavu eNPOO od 12.08.2022. godine, a najkasnije do 12.09.2022. godine u 16:00 sati.

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.