POZIV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI I TOPLINARSTVU

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

  • najniži iznos 100.000,00 eura
  • najviši iznos 2.000.000,00 eura

Prihvatljivi prijavitelji

  • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija

Prihvatljive aktivnosti

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te
  • koordinacija zaštite na radu

Intenzitet sufinanciranja:

NUTS 2 Mikro i malo Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Grad Zagreb 70%   60% 50%
Panonska HR
Jadranska HR
Sjeverna HR
80% 70% 60%

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje.