TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KREATIVNIH INDUSTRIJA

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

– trgovačka društva obrti

– ustanove u kulturi

– umjetničke organizacije.

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

– fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga

– obrti

– umjetničke organizacije.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

GRUPA A

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 2. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju
 3. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 4. Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
 5. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri Sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
 6. Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom, trošak revizije projekta, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi, trošak promidžbe i vidljivosti

GRUPA B

 • Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom
 • Nabava novih strojeva
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine
 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi predavača za potrebe usavršavanja djelatnika
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
 • Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti

Iznos i intezitet potpore

GRUPA A: od 39.816,84 EUR do 995.421,06 EUR

GRUPA B: od 13.272,28 EUR do 200.000,00 EUR 

GRUPA A

REGIONALNA POTPORA:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

 • do 50%

POTPORE MSP-OVIMA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

 • do 50%

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

 • do 70%

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI – DE MINIMIS

 • do 50%

GRUPA B: do 85%

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.