OTVOREN POZIV: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija” s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a Poziv je podijeljen u dvije grupe:

GRUPA A

  • prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos 995.000,00 EUR.
  • Sufinanciranje od 45% – 70% ovisno o veličini prijavitelja, lokaciji provedbe i vrsti potpore

GRUPA B

  • prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši 300.000,00 EUR.
  • Sufinanciranje od 85%  za sve aktivnosti

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024. u 8:00, a traje do 31. svibnja 2024. u 16:00.

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim desetogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne Pozive za poticaje i potpore.