JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“

Prihvatljivi prijavitelji Poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge  i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije. Visina sredstava Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka […]

POTPORE ZA TEKUĆI PROJEKT KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Prihvatljivi prijavitelji Gospodarski subjekti do 50 zaposlenih  (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge  i ustanove) s područja Koprivničko-križevačke županija, koji su u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti imali zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19. Visina potpore Županija subvencionira 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih[…..]

POTPORE U POLJOPRIVREDI KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Vrste potpora Potpore za ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede Prihvatljivi korisnici potpora Korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Intenzitet potpore Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije,[…..]

Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj natječaja Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama te istima omogućiti: modernizaciji i/ili unaprijeđenje procesa rada i/ili povećanje proizvodnih kapaciteta. Ukupna vrijednost natječaja 14.000.000,00 HRK Maksimalni iznos sredstava po korisniku 60.000,00 HRK Visina sufinanciranja Do 100% Rok za prijavu 11.5.2020. do 25.5.2020. Prihvatljivi prijavitelji SOPG i OPG upisani u Upisnik[…..]