KREDITI I ZAJMOVI iz NPOO – HAMAG BICRO i HBOR-

HBOR I HAMAG BICRO IZ SREDSTAVA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) U OKVIRU I PREMA UVJETIMA PROGRAMA KREDITIRANJA I ZAJMOVA, U SVOJE IME I ZA RAČUN RH, PROVODI FINANCIJSKI INSTRUMENT IZRAVNIH KREDITA I ZAJMOVA: HBOR IZNAD 100.000 EUR ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE, HAMAG BICRO DO 100.000 EUR ZA MIKRO, MALE I SREDNJE […]

RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

Cilj ovog Poziva je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu a osobito: razvoju turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma,      provedbu zelenih projekata  – npr. povećanje energetske učinkovitosti,[…..]

TRANZICIJA NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).   Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni[…..]

BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi natječaj iz NPOO Bespovratne potpore za digitalizaciju. Prijave se zaprimaju od 1. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine, u modalitetu “privremenog poziva” (Poziv se NE zatvara prije određenog zadnjeg dana prijava, bez obzira na broj prijavljenih projekata) Putem Natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore za digitalnu transformaciju poslovnih procesa MSP[…..]