Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja

Ime klijenta: Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. 

Vrijednost projekta: 1.097.127,00 HRK

Opis projekta:

Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. želi projektom putem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih informacijsko-komunikacijskih rješenja  potaknuti razvoj i povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske čime će se optimizirati poslovni procesi, integrirati poslovne funkcije te otvoriti 13 novih radnih mjesta.