Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke KOMUNALIJE HRGOVČIĆ primjenom IKT tehnologija

Korisnik: KOMUNALIJE HRGOVČIĆ d.o.o.
Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.1157
Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2
Trajanje projekta: 25.09.2019. –25.09.2020.

Vrijednost projekta: ukupni prihvatljivi troškovi iznose 252.614,00 HRK od čega EU sufinancira 189.460,50 HRK.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja CCTV kamerom, ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava, kao i intervencije sanacije.

Ostvarenjem općeg cilja projekta postići će se slijedeći rezultati:

  • Razvoj poduzeća jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti,
  • Pridonijeti razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj,
  • Otvoriti jedno novo radno mjesto te,
  • Povećati prihode za 21% u slijedeće 3 godine.

Ciljane skupine projekta su mali i srednji poduzetnici u području gospodarenja otpadom te zaposlenici malih i srednjih poduzetnika te ostali sudionici gospodarstva
Hrvatske.