Projekt „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti IC consultinga putem IKT”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 „Zajedno do fondova EU“

Korisnik: IC CONSULTING d.o.o.

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0400

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Trajanje projekta: 1.1.2020. – 1.1.2021.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 341.656,25,00 HRK od čega EU sufinancira 158.345,25 HRK.

Vodeći problem je neinformiranost malih i srednjih poduzetnika o mogućnostima financiranja i neadekvatna primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u tvrtki IC consulting.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća.

Ostvarenjem općeg cilja projekta postići će se slijedeći rezultati:

  • Razvoj poduzeća jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti,
  • Pridonijeti razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj,
  • Otvoriti jedno novo radno mjesto te,
  • Povećati prihode za 620% u 2 godine nakon provedbe projekta.

Ciljane skupine projekta su mali i srednji poduzetnici te zaposlenici malih i srednjih poduzetnika te ostali sudionici gospodarstva Hrvatske.

Kontakt osoba: Ines Car, info@ic-consulting.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke IC CONSULTING d.o.o.

Projekt: “Jačanje tržište pozicije IC consultinga primjenom mrežnih marketinških rješenja”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

„Zajedno do fondova EU“

Korisnik: IC CONSULTING d.o.o.

Referentna oznaka: KK.03.2.1.17.0384

Poziv: KK.03.2.1.17 – WWW vaučeri za MSP-ove

Razdoblje provedbe: 25.02.2019. – 25.02.2020.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 57.500,00 HRK od čega EU financira 36.800,00 HRK.

Plan razvoja tvrtke je zadržavanje sadašnje tendencije širenja na postojećem tržištu te širenje poslovanja na nova tržišta u Hrvatskoj u području poslovnog savjetovanja kroz unaprjeđenje web stranice kojom će se poboljšati prisutnost na tržištu i vidljivost usluga koje poduzeće pruža.

Cilj ovog projekta je razvoj poslovanja poduzeća unapređenjem web stranice poduzeća.

Trenutna web stranica www.ic-consulting.hr je zastarjela te nije prilagođena sadašnjem poslovanju poduzeća.

Unaprjeđenje web stranice omogućiti će poduzeću da prezentira sve usluge koje pruža na način da će se proširiti broj kartica te optimizacijom domene i web analitikom ojača svoju tržišnu konkurentnost i vidljivost.

Kontakt osobe za više informacija je Ines Car (info@ic-consulting.hr).

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke IC CONSULTING d.o.o.