START-UP

Krediti su namjenjeni za poduzetnike koji:

 • po prvi put osnivaju obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,
 • su mlađi od 55 godina,
 • nisu vlasnici drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 • nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 30%
 • Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Putem navedenih kredita financiraju se osnovna sredstva poput osnivačkih ulaganja zemljišta, građevinskih objekata, opreme i uređaja, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize te do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva.

 • Iznos kredita: do 700 tisuća kuna (kreditiranje 100% vrijednosti investicije);
 • od 700 tisuća do 1,8 milijuna kuna (kreditiranje do 85% vrijednosti investicije)
 • Rok oplate: do 14 godina
 • Kamatna stopa: 2% godišnje sa mogućnošću sniženja
 • Saznajte više: Link

PODUZETNIŠTVO ŽENA

Krediti su namjenjeni trgovačkim društvima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, zadrugama i ustanovama

 • u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i
 • čiju upravu vodi žena.

Putem navedenih kredita financiraju se osnovna sredstva poput osnivačkih ulaganja zemljišta, građevinskih objekata, opreme i uređaja, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize te do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva.

 • Iznos kredita: do 700 tisuća kuna (kreditiranje 100% vrijednosti investicije)
 • Rok oplate: do 12 godina
 • Kamatna stopa: 2% s mogućnošću sniženja
 • Saznajte više: Link

MLADI PODUZETNICI

Krediti su namjenjeni trgovačkim društvima, obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, zadrugama i ustanovama

 • u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i
 • u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

Putem navedenih kredita financiraju se osnovna sredstva poput osnivačkih ulaganja zemljišta, građevinskih objekata, opreme i uređaja, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize te do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva.

 • Iznos kredita: do 700 tisuća kuna (kreditiranje 100% vrijednosti investicije)
 • Rok oplate: do 12 godina
 • Kamatna stopa: 2% s mogućnošću sniženja
 • Saznajte više: Link

PRONALASCI

Krediti su namjenjeni malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtnicima i OPG-ovima koji:

 •  imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju;

te koji uz navedeno zadovoljavaju jedan od sljedeća tri uvjeta:

· podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;

· pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili koji posluju dulje od 2 godine te koji u bilanci za prethodnu godinu imaju iskazanu stavku – nematerijalna imovina – izdaci za razvoj.

Putem navedenih kredita financiraju se osnovna sredstva poput osnivačkih ulaganja zemljišta, građevinskih objekata, opreme i uređaja, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize te do 30% iznosa kredita za obrtna sredstva.

 • Iznos kredita: nije ograničen
 • Rok oplate: do 14 godina
 • Kamatna stopa: 2% s mogućnošću sniženja
 • Saznajte više: Link

ESIF Krediti za rast i razvoj

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financiraju se 50% iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, a 50% iz izvora banke po tržišnoj kamatnoj stopi.

Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, a dopuštena su ulaganja u prerađivačku industriju, turizam, kreativne industrije i usluge temeljene na znanju.

Kreditima se može financirati materijalna i nematerijalna imovina te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita može se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnim ulaganjem.

Detaljnije informacije o uvjetima kreditiranja pronađite na internetskim stranicama HBOR-a Link

ili upitom na info@ic-consulting.hr.