HAMAG BICRO

Zajmovi

Zajmove Hamag Bicroa možemo podijeliti na:

 • Investicijske Zajmove,
 • Zajmove za obrtna sredstva i
 • Zajmove za ruralni razvoj.

Investicijski Zajmovi

Kome su namjenjeni zajmovi?

Zajmove mogu tražiti mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Putem navedenih zajmova financiraju se osnovna sredstva poput poslovnog prostora, radnih strojeva, opreme te obrtna sredstva poput troškova plaća, sirovina, režija do 30% iznosa zajma.

ESIF Mikro investicijski zajam

 • Iznos zajma: od 1.000 do 25.000 eura
 • Kamatna stopa: 0,5% – 1,5% ovisno o sjedištu tvrtke koja ga traži i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Početak: do 12 mjeseci

Više informacija o HAMAG BICRO Mikro zajmu

ESIF Mali investicijski zajmovi

 • Iznos zajma: od 25.000 do 50.000 eura
 • Kamatna stopa: 0,5% – 1,5% ovisno o sjedištu tvrtke koja ga traži i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Rok otplate: do 10 godina
 • Početak: do 12 mjeseci

Više informacija o HAMAG BICRO Malom zajmu

S obzirom da je za svaki Zajam neophodna izrada Poslovnog plana, naš tim stručnjaka će u suradnji s Vama i Vašim planovima razvoja izraditi Poslovni plan i ostatak dokumentacije koja je potrebna za prijavu. Na Vama je da ugovorite sastanak i prezentirate ideje razvoja, a na nama je da ideje stavimo na papir i omogućimo Vam trenutno najjeftiniji način financiranja istih.

Zajam za obrtna sredstva

Kome su namjenjeni zajmovi?

Zajmove mogu tražiti mikro i mali poduzetnici.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Putem navedenih zajmova financiraju se obrtna sredstva poput troškova plaća, sirovina, režija, najma prostora, dobavljača i slično.

ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

 • Iznos zajma: od 1.000 do 25.000 eura
 • Kamatne stope: 1,5% – 3,5% ovisno o sjedištu tvrtke koja ga traži i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada.
 • Rok korištenja: do 3 mjeseca
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Početak: do 6 mjeseci

Više o mikro zajmu za obrtna sredstva..

Zajam za ruralni razvoj

Kome su namjenjeni zajmovi?

Zajam mogu tražiti mikro i mali subjekti gospodarstva u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

a) Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda ;

b) Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

c) Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Financijski instrumenti su namijenjeni:

a) Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b) Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma, povezan s aktivnostima ulaganja u materijalnu i nematerijalnu (pod a))

Mikro zajmovi za ruralni razvoj (HAMAG BICRO):

 • Iznos zajma: Od 1.000 do 25.000 eura
 • Kamatna stopa: 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS; 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Početak: do 12 mjeseci

Više o HAMAG BICRO mikro zajmu za ruralni razvoj 

Mali zajmovi za ruralni razvoj (HAMAG BICRO):

 • Iznos zajma: Od 25.000 do 50.000 eura
 • Kamatna stopa: 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti jedninice lokalne samouprave
 • Rok korištenja: do 6 mjeseci
 • Rok otplate: do 10 godina
 • Početak: do 12 mjeseci

Više o HAMAG BICRO malom zajmu za ruralni razvoj

ESIF Jamstva

Pojedinačna

Kome su namjenjena jamstva?

Jamstva mogu tražiti mali gospodarski subjekti: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, te ustanove.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Pojedinačna jamstva HAMAG BICRO – a mogu se dodijeliti za dvije vrste ulaganja:

 • Mjera A – ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite (uz mogućnost korištenja subvencije kamatne stope)
 • Mjera B – ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite

 • Iznos jamstva: Od 150.000 do 2.000.000 eura
 • Stopa jamstva: do 80%
 • Trajanje jamstva: od 1 do 10 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita.
 • Isto jamstvo se tretira kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama.

ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

 • Iznos jamstva: Od 150.000 do 1.000.000 eura
 • Stopa jamstva: do 65%
 • Trajanje jamstva: od 1 do 5 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita.
 • Isto jamstvo se tretira kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama.

Ograničeno portfeljno jamstvo

Kome su namjenjena jamstva?

Jamstva mogu tražiti mikro mala i srednja poduzeća.

Koja su ulaganja dozvoljena?

– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući prijenos vlasničkih prava u poduzećima pod uvjetom da se takav prijenos odvija između neovisnih ulagača;

– ulaganja u obrtni kapital koji se odnosi na aktivnosti razvoja ili proširenja koje su slične i povezane sa aktivnostima navedenima u prethodnoj točki čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom i iznosom financiranja.

 • Iznos jamstva: do 150.000 eura
 • Stopa jamstva: do 80%
 • Trajanje jamstva: od 1 do 10 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita i ugovorena kamata.
 • Isto jamstvo se tretira kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama.

Više o ograničenom portfeljnom jamstvu

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

 Kome su namjenjena pojedinačna jamstva za ruralni razvoj?

Jamstva mogu tražiti mikro i mali subjekti gospodarstva u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva.

Koja su ulaganja dozvoljena?

Dozvoljena su ulaganja u osnovna i obrtna sredstva (obrtna do 30% prihvatljivih troškova ili 200.00o EUR)

 • Iznos jamstva: do 1.300.000 EUR-a
 • Maksimalna stopa jamstva: do 70%
  (do 80% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor)
 • Premija rizika: 0,25% iznosa jamstva
  (0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor)
 • Obuhvat jamstva: glavnica kredita
 • Trajanje jamstva: 1-15 godina
 • Sredstva osiguranja: zadužnice i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

Više o pojedinačna jamstva za ruralni razvoj