DUE DILIGENCE

Razmišljate o prodaji ili kupnji poduzeća?

Provodimo (due diligence) dubinsku analizu poslovanja s komercijalnog, financijskog, tehničkog i pravnog stajališta.

ORGANIZACIJU I KOORDINACIJU PROVEDBE PRAVNOG, KOMERCIJALNOG I TEHNIČKOG DUE DILIGENCEA

U sklopu financijskog due diligencea bi pored detaljne financijske analize trebali identificirati moguće probleme i rizike poput nenaplativosti potraživanja, kurentnosti i fer procjene vrijednosti zaliha, mogućeg umanjenja vrijednosti fiksne imovine, mogućih poreznih obveza zbog prikaza izdataka kao troškova umjesto njihova kapitaliziranja ili bilo kojeg drugog razloga, stanje neproknjiženih obveza, potencijalnog nastanka obveza na temelju danih garancija, planiranog ili obavljenog restrukturiranja itd.

USLUGE KOJE NUDIMO:

 • Samostalno obavljanje financijskog “Due Diligencea”
 • Analizu odabranih financijskih omjera
 • Likvidnosti (tekući omjer, koeficijent ubrzane likvidnosti, gotovinski omjer)
 • Aktivnosti (obrtaj ukupne imovine, obrtaj potraživanja i razdoblje naplate, obrtaj tekućih obveza i razdoblje plaćanja, obrtaj zaliha u danima, operativni ciklus u danima, gotovinski ciklus u danima
 • Profitabilnosti (bruto marža, EBITDA marža, neto profitna marža, prinos na imovinu, prinos na vlasnički kapital, prinos na investirani kapital, DuPont analiza)
 • Zaduženosti (neto dug u odnosu na EBITDA, koeficijent ukupne zaduženosti, omjer duga i vlasničkog kapitala, omjer pokrića fiksnih troškova financiranja)
 • Analizu strukture, trendova, održivosti, rizika i relativne pozicije za sljedeće kategorije:
 • Prihodi (po proizvodima, vrstama usluga, prodajnim mjestima, profitnim centrima ili drugim relevantnim poslovnim oblicima)
 • Bruto dobit i marže
 • Operativne troškove i EBITDA
 • Amortizaciju i EBIT
 • Troškove financiranja
 • Porez (efektivne stope poreza na dobit)
 • Potraživanja i zalihe
 • Fiksne materijalne i nematerijalne imovine
 • Obveza prema dobavljačima i ostale kamatonosne obveze
 • Kratkoročni i dugoročni dug
 • Operativni, investicijski, financijski i slobodni novčani tok