EDUKACIJE

Želite biti “sam svoj majstor?”

Educiramo Vas kako da sami prijavite i provedete EU projekt ili sufinancirate poslovanje iz drugih izvora.

EU FONDOVI

Pružamo usluge edukacija, radionica i treninga o EU fondovima  općenito, te pomoć u izradi i provedbi projekata iz strukturnih i investicijskih fondova EU.

Nudimo individualne edukacije sa svakim poduzetnikom zasebno, zbog zadržavanja poslovnih tajni i kodeksa odnosa sa klijetima za postojeće i potencijalne klijente vezano za metodologiju izrade projekata, pravila provedbe, pravila nabave, vidljivosti i vođenje potrebne dokumentacije za projekt. Naime, svakom klijentu koji je u fazi pripreme ili provedbe projekta, potrebna je edukacija kako bi se spriječile uobičajene greške, spriječili problemi i ugrozio sam projekt.

Više o dostupnim natječajima EU kao i natječajima u najavi možete saznati ovdje.

INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Investicijsko savjetovanje održava se informiranjem postojećih i potencijalnih klijenata o povlasticama koje mogu ostvariti investirajući u Hrvatskoj i povoljnijim kreditima dostupnim na tržištu.

Educiramo Vas o svim mogućim vrstama financiranja vaših projekata, te o raznim programima i potporama Ministarstva poduzetništva i obrta, informacije o programima drugih Ministarstava Republike Hrvatske kao i drugih institucija vezanih za poduzetništvo, informacije o kreditnim linijama.