Podizanje razine kvalitete Instruktažnog centra

Ime klijenta:  Instruktažni centar d.o.o.

Vrijednost projekta: 245.448,20 HRK

Opis projekta:

Poslovanje tvrtke Instruktažni centar podijeljeno je na četiri odjela: Centar za osposobljavanje vozača, Odjel inspekcije regalnih skladišta, Odjel energetskog certificiranja i Odjel sigurnost pri radu. Internom analizom uočena je potreba za dodatnom edukacijom i stručnim osposobljavanjem zaposlenika u svim odjelima kako bi se mogli pratiti aktualni trendovi na tržištu. Ovim projektom povećati će se učinkovitost zaposlenika, razina kvalitete pružanja usluge, njihova znanja i vještine uz zadržavanje niskih cijena usluga što nas i čini konkurentnima na tržištu.