Izgradnja montažne hale- bravarske radionice

Ime klijenta: NOVOSELMONT d.o.o.

Vrijednost projekta: 316.000,00 HRK

Opis projekta:

Novoselmont d.o.o. je poduzeće koje se bavi instaliranjem silosne opreme, industrijskih pogona te servisiranjem i održavanjem istih. Ovim projektom ulaže se u montažu nove hale u kojoj bi se odvijalo pokretanje proizvodnje transportne opreme i zamjenskih dijelova. Projekt neposredno utječe na poboljšanje dosadašnje usluge i kvalitete posla te se javlja potreba za  otvaranjem većeg broja novih radnih mjesta uz garanciju pružanja bolje i efikasnije usluge što dovodi do ojačavanja tržišne pozicije poduzeća.