INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA

Ako ste u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više zadanih 5 tematskih prioritetnih područja (navedenih dolje) nastavite čitati jer je EU nudi poticaje upravo za Vas.

5 prioritetnih područja koja se sufinanciraju: 

1.ZDRAVLJE  I KVALITETA ŽIVOTA

 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
 • Nutricionizam

2. ENERGIJA  I ODRŽIVI OKOLIŠ

 • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema

3. PROMET I MOBILNOST

 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. SIGURNOST

 • Kibernetička sigurnost
 • Program protuminskog djelovanja
 • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

5. HRANA I BIOEKONOMIJA

 • Održiva proizvodnja i prerada hrane
 • Održiva proizvodnja i prerada drva

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prijave se mogu podnositi od 15.07.2019. do 15.11.2019.

 

Minimalni iznos sredstava koja se dodjeljuju po poduzetniku: 750.000,00 kn

Maksimalni iznos sredstava koja se dodjeljuju po poduzetniku: 20.000.000,00 kn

 

Postotak koji sufinancira EU ovisi kategoriji troškova te veličini poduzetnika, minimalni iznos sufinanciranja je 35% dok je maksimalni 65%.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište, ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanje patenata, troškove osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s gore identificiranim prioritetnim tematskim područjima.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnost pod br. 3. ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

Prihvatljivi troškovi

1. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta;
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;

b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;

c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i

d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

2. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

 • Troškovi plaća osoblja (mogu iznositi do 80% iznosa ukupne vrijednosti projekta)
 • Neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda)
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba

3. Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. (Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK)
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv (prihvatljivi su do 40.000,00 HRK)
 • Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
 • Troškove revizije projekta
 • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

 

Više o pozivu možete pročitati ovdje ili nas kontaktirajte putem e-maila info@ic-consulting.hr i dogovorite besplatan informativni sastanak.