Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

28.06.2019.

Visina sufinanciranja:

50%

Predmet natječaja

Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju  klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 15.000.000 KN

Visina sufinanciranja: do 50% opravdanih troškova