POSLOVNI PLAN

ŠTO JE POSLOVNI PLAN?

 

To je poslovni dokument kojim se razrađuje poduzetnička poslovna ideja, procjenjuje poslovanje poduzeća u budućnosti, koji opisuje što se namjerava raditi, gdje, kako, kada i uz kakve očekivane poslovne rezultate.

 

KADA MI TREBA POSLOVNI PLAN?

 

Poslovni plan dio je obavezne dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a te ishođenja potpora za samozapošljavanje.

 

SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

 

Preporučeni sadržaj poslovnog plana prema HBOR-u.  https://www.hbor.hr/poslovni-plan/

 

  1. Podaci o poduzetniku
  2. Polazište
  3. Predmet poslovanja (proizvod ili usluga)
  4. Tržišna opravdanost
  5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata
  6. Lokacija
  7. Zaštita okoline
  8. Financijski elementi pothvata
  9. Zaključak