Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

01.07.2019.

Visina sufinanciranja:

Do 100%

Predmet natječaja

Dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost– Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Prihvatljive aktivnosti

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 7.500.000 KN

Najniži i najviši iznos potpore: 50.000,00 kn i 200.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova