Znakovi kvalitete

Rok za prijavu:

29.06.2020.

Visina sufinanciranja:

do 100% prihvatljivih troškova

Najviši iznos potpore:

Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00 HRK.

Predmet natječaja

Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti.

Prihvatljivi prijavitelji

  •  mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrti”
  • „Umjetnički obrti”

LEAVE REPLY

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *