Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima LRS LAG-a „Prigorje“

Rok prijave: od 20.01.2020. godine, a najkasnije do 20.02.2020. godine

Predmet Poziva:

Predmet poziva je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a “PRIGORJE”.

Obuhvat LAG područja (JLS):

 1. Općine: Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno
 2. Gradovi: Dugo Selo, Križevci i Vrbovec

Iznos potpore:

Raspoloživa ukupna sredstva: 1.496.960,00 HRK

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
 • posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine:
 • diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
 • završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
 • radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
 • po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva
 • u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura
 • Preuzimanjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta smatra se imenovanje mladog poljoprivrednika za nositelja/odgovornu osobu poljoprivrednog gospodarstva u Upisniku poljoprivrednika i preuzimanjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta u cijelosti

Prihvatljivost projekta:

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

 1. modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i /ili
 2. povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Neprihvatljive aktivnosti:

 1. Nabava repromaterijala i micelija, (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada
 2. Kušaonice bilo koje vrste (npr. vina, sira, maslinovog ulja…)
 3. Nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i čizmi
 4. Računalni program za vođenje knjigovodstva
 5. Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina