POTPORE ZA TEKUĆI PROJEKT KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Prihvatljivi prijavitelji

Gospodarski subjekti do 50 zaposlenih  (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge  i ustanove) s područja Koprivničko-križevačke županija, koji su u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti imali zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19.

Visina potpore

Županija subvencionira 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.

PDV nije prihvatljiv trošak.

Prednost imaju gospodarski subjekti koji su zadržali isti nivo zaposlenosti.

Neprihvatljivi sektori

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65 i 66),
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava,
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47),
 • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • u sektoru ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013.,
 • u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
 • kao i djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56.29 i 56.30).

Rok za podnošenje prijava

Od 11. svibnja 2020. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2020.

Potrebna dokumentacija

 1. Izvoda iz sudskog registra / Obrtnicu / Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava / Rješenja ili uvjerenja ili dozvole  ministarstva,
 2. kratki opis štete uz prikaz prometa za ožujak i travanj 2020. godine u odnosu na promet ostvaren u ožujku i travnju 2019. godine,
 3. računi i ugovori,
 4. dokaz o izvršenom plaćanju (izvod iz žiro-računa),
 5. JOPPD obrazac za siječanj 2020. godine,
 6. JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi zahtjev.