NOVI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2021.- RURALNI RAZVOJ

U listopadu nas očekuje otvaranje dvije najtraženije mjere; 6.1.1. i 6.3.1.

Potpora mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Ukupna vrijednost natječaja: 152.563.412,00 HRK
Visina potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR/20.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama
Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:
Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mladi poljoprivrednik je nositelj/ odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti:
•          kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
•          kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
•          podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
•          uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
•          građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
•          kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
•          kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1.)


Ukupna vrijednost natječaja: 112.500.000,00 HRK
Visina potpore: fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Stopa sufinanciranja: 100%

Prihvatljivi korisnici:
Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:
a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,
ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:
•          kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
•          kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
•          podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
•          uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
•          građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
•          kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
•          kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Za više informacija te provjeru uvjeta nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 183-9018 ili na mail: info@ic-consulting.hr