Bespovratna sredstva za objekte, opremu i strojeve za preradu drva

U okviru ovog natječaja moguće je ostvariti bespovratne potpore u iznosu od 10.000 do 1 milijun eura, 50% troškova projekta, za ulaganja u objekte, opremu, strojeve i alate za predindustrijsku obradu drva (drvo za ogrijev, peleti i briketi, montažne kuće i njihovi elementi od drva, građevna stolarija i elementi, vrata, prozori, šindra, šperploče, furniri, laminirano drvo, parketi, MDF, iverica, ambalaža od drva, pluto, košarački i pletarski predmeti i drugo).

Prihvatljivi projekti

Projekti se moraju odnositi na neku od djelatnosti iz spomenute NKD 2007 područje C, odjeljak 16. i to:

 • Piljenje i blanjanje drva (uključujući strojno obrađivanje, rezanje, ljuštenje, cijepanje trupaca, proizvodnju nesastavljenoga drvenog materijala za podove, sušenje, impregnacija i drugo)
 • Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
 • Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva (šperploče, iverica, laminirano drvo, parketi, MDF i drugo)
 • Proizvodnja sastavljenog parketa
 • Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata (traverza, greda, krovnih konstrukcija, vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, montažnih kuća i njihovih elemenata, pretežno od drva – saune i sl….)
 • Proizvodnja ambalaže od drva

Prihvatljivi su troškovi:  

 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  • za manipulaciju, skladištenje i pripremu oblog drva za piljenje (viličari, utovarivači, kranovi i dizalice, prikolice, lančane pile, kružne pile, za pikraćivanje i dr. )
  • za primarnu pilansku obradu drva (tračne i kružne pile trupčare i paralice, iverači i dr.)
  • za sekundarnu pilansku obradu drva (računalom upravljane kružne pile CNC optimirke, ravnalice, blanjalice, rubni profileri, razni ručni radni strojevi i drugo)
  • za piljenje oblog drva
  • za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)
  • radni alati
 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (cjepač, briketirke, peletirke itd.)
 • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
 • gradnja i rekonstrukcija objekata za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda
 • opći troškovi uključujući usluge konzultanta

Iznosi bespovratne potpore

Najniži iznos bespovratne potpore za Tip operacije 8.6.2. je 10.000 eura, a najviši 1.000.000 eura 

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrte natječaja za provedbu nekoliko Mjera na portalu e-savjetovanje gdje su isti dostupni za javnu raspravu, te otvorilo slijedeće mjere:

 • Mjera 4.1.1. – ulaganja u tov svinja
 • Mjera 4.1.1. – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
 • Mjera 4.1.3. – Korištenje obnovljivih izvora energije
 • Mjera 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • Mjera 4.1.1- ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju
 • Mjera 4.1.1. – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Detaljnije o mjerama možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.