OTVOREN NATJEČAJ: KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9). 

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 najniži iznos 760.000,00 HRK

 najviši iznos 5.320.000,00 HRK.

Prihvatljivost prijavitelja

  • Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). 
  • Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
  • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Intenzitet potpore

Najviši mogući intenzitet potpore izračunavati će se temeljem pragova koji proizlaze iz Uredbi, kako slijedi:

A) Regionalne potpore za ulaganje

Regionalne potpore Maksimalan %
Mikro i malaSrednja
Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska 70 60
Jadranska Hrvatska 60 50
Grad Zagreb 55 45

B) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

C) Potpore za inovacije za MSP-ove intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

D) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;

E) Potpore male vrijednosti – de minimis – popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta (de minimis Uredba) intenzitet potpore ne premašuje 75 % prihvatljivih troškova.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine, a podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati.

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.