TRANZICIJA NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).
 
Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA

 1. Ulaganja u materijalnu imovinu:

 trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada;

 trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s:

– uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline

– uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;

– uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2

– optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini

– uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

 električne energije iz energije:

– sunca , vjetra, geotermalne energije.

 toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:

-toplinskim sunčanim kolektorima, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline.

2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd);

 nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;

 troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver) i sl.

3. Usluge

– troškovi energetskog pregleda poduzeća

– troškovi izrade tehničke dokumentacije glavni projekt koji uključuje proračun ušteda

– troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci,

– troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova,

– usluge stručnog nadzora građenja

– usluge revizije

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK
 
Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):

 • prehrambena industrija (10) ,
  • proizvodnja tekstila (13),
  • drvoprerađivačka industrija (16),
  • papirna industrija (17),
  • kemijska industrija (20),
  • građevinska industrija (23),
  • metaloprerađivačka industrija (24).
 • prijavitelju mora imati više od 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2021. godini
 • pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod –poslovni rashod + amortizacija)
 • minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema GFI u 2021 godini.

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

Napomena:  Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva što znači da se sve prijave ocjenjuju na temelju čega se kreira rang-lista i po broju bodova dodjeljuju sredstva.

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.