Energetska obnova obiteljskih kuća

Status: U najavi Indikativni datum otvaranja: 28.06.2019. Visina sufinanciranja: 50% Predmet natječaja Cilj postupka dodjele je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća  koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe (vlasnici obiteljskih kuća) Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i […]

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Status: U najavi Indikativni datum otvaranja: 28.06.2019. Visina sufinanciranja: 50% Predmet natječaja Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici   Prihvatljive aktivnosti Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju  klastera te operativne potpore za inovacijske klastere. Intenzitet potpore[…..]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja- Faza 2

Status: U najavi Indikativni datum otvaranja: 02.05.2019. Visina sufinanciranja: 50% Predmet natječaja Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj. Temeljem[…..]

Integrator

Status: U najavi Indikativni datum otvaranja: 02.05.2019. Visina sufinanciranja: 50% Predmet natječaja Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima (tzv. Integratorima). Prihvatljivi prijavitelji mikro poduzetnici mali poduzetnici srednji poduzetnici  […..]